Aktualności

Nasza działalność

Szkoła podstawowa

Od 1990 r. prowadzimy niepubliczną Szkołę Podstawową Nr 20 im. Jana Gutenberga. Zaczynaliśmy od 5 klas i 50 uczniów – dziś w naszej placówce przy ulicy Obrzeżnej uczy się ponad 500 uczniów. Oprócz autorskiego programu nauczania oferujemy 60 rodzajów zajęć dodatkowych, a także wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

Liceum ogólnokształcące

W prowadzonym przez Fundację Szkolną Liceum Ogólnokształcącym koncentrujemy się na naukach ścisłych i przyrodniczych. Uczniowie mają do wyboru dwa profile – Formal Science i Natural Science. W naszym liceum uczymy w duchu metody STEAM, szczególnie istotnej dla misji naszej Fundacji.

Edukacja domowa

Uczniom, którzy chcą uczyć się inaczej, oferujemy model edukacji domowej, także w formie hybrydowej. Wszyscy nasi uczniowie mają dostęp do platformy, na której znajdą materiały potrzebne do nauki. Ponadto mają możliwość konsultacji online z doświadczonymi nauczycielami, zapewniamy także wsparcie psychologiczne i pedagogiczne. Uczniowie w edukacji hybrydowej korzystają z zalet obu rozwiązań – edukacji stacjonarnej i domowej.

Projekty

STEAMowe ABC

Dzięki grantowi Fundacji Velux realizujemy bezpłatny program szkoleń skierowany do nauczycieli szkół podstawowych, którzy chcą prowadzić lekcje w duchu STEAM i rozwijać kompetencje przyszłości u swoich uczniów. Program obejmuje 10 modułów, stworzonych przez ekspertów od innowacyjnej edukacji, specjalistów od rynku pracy oraz przedstawicieli biznesu.

STEAMowe ABC

KLASTER DLA EDUKACJI PRZYSZŁOŚCI

Chcemy zmieniać polską szkołę. Dlatego powołaliśmy grupę ekspercką złożoną z przedstawicieli edukacji oraz biznesu. Wierzymy, że współpraca między pedagogami i nauczycielami, a ekspertami rynku pracy pozwoli stworzyć system oświaty dający absolwentom narzędzia niezbędne do sprostania wyzwaniom stawianym przez dynamicznie zmieniający się świat.

KLASTER DLA EDUKACJI PRZYSZŁOŚCI

ERASMUS+

Od 2020 r. realizujemy unijny projekt szkolnej współpracy międzynarodowej. Nasi uczniowie biorą udział w projektach, dzięki którym poznają rówieśników z różnych krajów Europy. Realizowane w ramach Erasmus+ przedsięwzięcia skupiają się na inkluzywności, transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz na promowaniu aktywności młodych ludzi w życiu demokratycznym.

ERASMUS+

I4E: Innovations 4 Education

Wyjątkowe wydarzenie, które zgromadzi w jednej przestrzeni przedstawicieli edukacji, biznesu, technologii i mediów, aby wspólnie zainicjować merytoryczny dialog o nowoczesnych metodach i technikach nauczania, z uwzględnieniem podejścia STEAM.

I4E: Innovations 4 Education

Nieustannie rozszerzamy naszą działalność

Z myślą o poszerzaniu obszarów naszej działalności fundacyjnej, w 2020 r. Fundacja Szkolna rozpoczęła wspieranie trzech „fundacji córek” – wszystkie skupiają się na różnych aspektach edukacji – zarówno pod kątem potrzeb uczniów, nauczycieli jak i szkół.

FUNDACJA SIDRA

Realizowane przez fundację SIDRA projekty to m.in. baza dla całorocznych, różnorodnych form pobytu i wypoczynku dzieci i młodzieży oraz infrastruktura na cele szkoleniowe, wypoczynkowe i pobytowe dla osób z niepełnosprawnościami. Nasze przedsięwzięcia realizujemy we współpracy z Fundacją Scolar.

FUNDACJA ROZWOJU OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ

Fundacja założona w celu realizacji projektów edukacyjnych prowadzonych z partnerami zewnętrznymi. Projekty obejmują m.in. szkolenia dla nauczycieli i pedagogów związanych z podmiotami oświaty niepublicznej.

POLSKA FUNDACJA SZKOLNA

Celem działalności fundacji jest popularyzacja wartości edukacyjnych. Za cel stawiamy sobie rozwój szkolnictwa zgodnie z potrzebami współczesnego świata. Chcemy, by polskie szkoły kształciły w sposób nowoczesny, korzystając z aktualnych trendów i narzędzi edukacyjnych.

Adres

ul. Obrzeżna 12a, 02-691 Warszawa

Sekretariat

+48 22 843 22 42
+48 22 847 10 71

Skontaktuj się z nami!

  Imię
  Nazwisko
  Adres e-mail
  Wiadomość

  Ta strona chroniona jest przez reCAPTCHA. Obowiązuje Polityka Prywatności oraz Regulamin Google.

  *